Velkommen til vores hjemmeside.

Hundslev Vandværk

Hundslev Vandværk har leveret vand siden 1912, i første omgang til beboerne i Hundslev.

Det nuværende vandværk blev bygget i 1966, og vi leverer nu vand til Hundslev, Asserballe Station, Skakkenborg, Gundstrup m.v.

 

Vandforbruget er faldet gennem mange år, dels på grund af mindre dyrehold og dels gennem mindre forbrug i de enkelte husstande. Der blev i 1980’erne udpumpet omkring 80.000 m3 pr. år. Den årlige udpumpede mængde udgør nu ca. 28.000 m3.

 

Vandet er generelt af god kvalitet. Der er dog et ret højt kalkindhold på over 22. Dette kan have indflydelse på hvor ofte kaffemaskiner, vaskemaskiner m.v. skal afkalkes og hvor meget sæbe, der skal bruges. Om muligt bør maskiner indstilles efter vandets hårdhedsgrad.

 

 

 

 

Seneste nyt

04-Marts-2021

Opmåling ledningsnet

Vandværket er nu færdige med opmåling af ledningsnet. Vi ser frem til at modtage digitale kort med ledninger indtegnet.

04-Marts-2021

Takstblad for 2021

Det nye takstblad for 2021 kan ses under fanen Takstblad.
Taksterne skal godkendes af Sønderborg Kommune.

21-Oktober-2020

Takstblad for 2020

Sønderborg Kommune har godkendt Takstblad for 2020. Der er uændrede priser i forhold til 2019.

21-Oktober-2020

Vandanalyser

Der er lavet analyse af vandkvalitet hos forbruger. Kan ses under fanen Vandanalyser. Klik på overskriften til denne nyhed.

05-Maj-2019

Vandanalyser

Der er lavet analyse af vandkvalitet både ved afgang vandværk og hos forbruger. Kan ses under fanen Vandanalyser. Klik på overskriften til denne nyhed.

08-Oktober-2016

Vandspild

Med baggrund i stort vandspild i september måned, er der oprettet faneblad med reglerne for privates mulighed for eftergivelse af vandspild.

22-Januar-2016

Prisændringer

Bestyrelsen har besluttet af forhøje såvel m3-prsien samt det faste årlige bidrag.
M3 prisen forhøjes fra kr. 3,85 til kr. 5,00 + moms.
Den årlige afgift forhøjes fra kr. 350,00 til kr. 500,00 + moms.
Prisstigningerne er gældende fra 1. januar 2016.

Priserne har ikke været ændret siden 2003. Vi må i de kommende år regne med større udgifter til drift af såvel selve vandværket som ledningsnettet, der visse steder efterhånden trænger til udskiftning.
Vi må desuden regne med større udgifter for at sikre godt og rent drikkevand.

De nye priser fremgår af det nye takstblad og er betinget af Sønderborg kommunes godkendelse.

Se det nye takstblad under fanen.