Velkommen til vores hjemmeside.

Hundslev Vandværk

Hundslev Vandværk har leveret vand siden 1912, i første omgang til beboerne i Hundslev.

Det nuværende vandværk blev bygget i 1966, og vi leverer nu vand til Hundslev, Asserballe Station, Skakkenborg, Gundstrup m.v.

 

Vandforbruget er faldet gennem mange år, dels på grund af mindre dyrehold og dels gennem mindre forbrug i de enkelte husstande. Der blev i 1980’erne udpumpet omkring 80.000 m3 pr. år. Den årlige udpumpede mængde udgør nu ca. 28.000 m3.

 

Vandet er generelt af god kvalitet. Der er dog et ret højt kalkindhold på over 22. Dette kan have indflydelse på hvor ofte kaffemaskiner, vaskemaskiner m.v. skal afkalkes og hvor meget sæbe, der skal bruges. Om muligt bør maskiner indstilles efter vandets hårdhedsgrad.

 

 

 

 

Seneste nyt

28-August-2021

Generalforsamling

Vandværket afholdt den årlige ordinære generalforsamling den 26. august 2021 på Notmark Gl. Skole.

Efter 28 år i bestyrelsen ønskede Børge Schmidt at træde tilbage. Vandværket takker Børge for hans mangeårige indsats i bestyrelsen.

I Børges sted er Kresten Iversen, Asserballe St. 23 indtrådt. Vi vil sige velkommen til Kresten og ser frem til et godt samarbejde i bestyrelsen.
Ejner Pustelnik var også på valg. Ejner modtog genvalg.

På Generalforsamlingen blev der fremlagt forslag til ændring af vores nuværende vedtægter. Ændringerne består hovedsagelig i at Augustenborg Kommune ændres til Sønderborg Kommune.

Den nye bestyrelse kan ses under fanebladet Bestyrelsen og forslaget til vedtægtsændringer kan ses under fanebladet Vedtægter.
Regnskab for 2020 kan ses under fanebladet Regnskab.

04-Marts-2021

Opmåling ledningsnet

Vandværket er nu færdige med opmåling af ledningsnet. Vi ser frem til at modtage digitale kort med ledninger indtegnet.

04-Marts-2021

Takstblad for 2021

Det nye takstblad for 2021 kan ses under fanen Takstblad.
Taksterne skal godkendes af Sønderborg Kommune.