Velkommen til vores hjemmeside.

Hundslev Vandværk

Hundslev Vandværk har leveret vand siden 1912, i første omgang til beboerne i Hundslev.

Det nuværende vandværk blev bygget i 1966, og vi leverer nu vand til Hundslev, Asserballe Station, Skakkenborg, Gundstrup m.v.

 

Vandforbruget er faldet gennem mange år, dels på grund af mindre dyrehold og dels gennem mindre forbrug i de enkelte husstande. Der blev i 1980’erne udpumpet omkring 80.000 m3 pr. år. Den årlige udpumpede mængde udgør nu ca. 32.000 m3.

 

Vandet er generelt af god kvalitet. 

 

 

 

 

Ophævelse af kogeanbefaling

13. oktober 2017

Der er nu kommet svar på kontrolanalyse af vandprøve taget både på vandværket og på ledningsnettet.

 

Der er heldigvis ingen overskridelser af kimtal i kontrolanalyserne.

 

Det seneste analysesvar skyldes efter al sandsynlighed en fejl hos analyseinstituttet.

 

I samråd med Sønderborg Kommune og embedslægen ophæves kogeanbefalingen derfor med øjeblikkelig virkning.

 

For en sikkerheds skyld vil der nu blive taget endnu en vandprøve.

Rapport fra analyseinstituttet for de seneste vandanalyser kan ses under fanen Vandanalyser

 

Seneste nyt

28-Marts-2017

Generalforsamling

Ved vandværkets generalforsamling den 8. marts 2017 var der genvalg til samtlige poster. Regnskab for 2016 kan nu ses under fanen Regnskab.

28-Marts-2017

Takstblad 2017

Takstbladet for 2017 kan nu ses under fanen Takstblad. Eneste forskel i forhold til 2016 er, at nu opkræves bidrag til vandsamarbejde med et beløb for hver ejendom i stedet for et beløb pr. m3. Takstbladet er godkendt af Sønderborg Kommune.

08-Oktober-2016

Vandspild

Med baggrund i stort vandspild i september måned, er der oprettet faneblad med reglerne for privates mulighed for eftergivelse af vandspild.

22-Januar-2016

Prisændringer

Bestyrelsen har besluttet af forhøje såvel m3-prsien samt det faste årlige bidrag.
M3 prisen forhøjes fra kr. 3,85 til kr. 5,00 + moms.
Den årlige afgift forhøjes fra kr. 350,00 til kr. 500,00 + moms.
Prisstigningerne er gældende fra 1. januar 2016.

Priserne har ikke været ændret siden 2003. Vi må i de kommende år regne med større udgifter til drift af såvel selve vandværket som ledningsnettet, der visse steder efterhånden trænger til udskiftning.
Vi må desuden regne med større udgifter for at sikre godt og rent drikkevand.

De nye priser fremgår af det nye takstblad og er betinget af Sønderborg kommunes godkendelse.

Se det nye takstblad under fanen.