Vedtægter 2021 forslag

Forslag til nye vedtægter godkendt på generalforsamling i 2021. Vedtægterne skal endeligt godkendes på næste generalforsamling ifølge de nuværende vedtægter.

Vedtægter Hundslev Vandværk

Forretningsorden 2021

Denne forretningsorden for bestyrelsesarbejdet i Hundslev Vandværk blev vedtaget på bestyrelsesmøde den 12. oktober 2021