Lednet alm kontrol 15.06.2022

Seneste vandanalyse hos forbruger.
Der er en minimal overskridelse af jern (0,22 hvor grænseværdien er 0,2)
Situationen følges.

afg. vandværk 15.6.22

Seneste vandanalyse afgang vandværk.
Som det ses, er den en lille overskridelse af ammonium og nitrit.
Vi følger situationen, bl.a. ved fornyet prøvetagning hos forbruger i oktober 2022.

Lednet alm kontrol 23.11.21

Seneste vandanalyse hos forbruger.
Alle værdie er inden for det tilladte.

Lednet alm kontrol 19.05.21

Seneste vandanalyse hos forbruger.
Alle værdier er inden for det tilladte

afg. værk 19.05.21

Seneste vandanalyse ved afgang fra vandværket.
Alle værdier er inden for det tilladte

Lednet alm kontrol 14.10.2020

Her er seneste prøve foretaget hos forbruger. Alle værdier er inden for det tilladte.

Lednet alm. kontrol 31.03.20

Her er prøve foretaget hos forbruger. Alle værdier er inden for det tilladte.

Afgang vandværk 31.3.20

Analyse af vand ved afgang fra vandværk. Som det kan ses er der for højt tal for ammonium + ammoniak. Tallet falder i ledningsnettet. Ved forbrugerene er værdierne inden for det tilladte.

Lednet alm kontrol 16.4.19

Vandanalyse taget hos forbruger. Den ene er taget umiddelbart efter åbning af hane (uden flush) mens den anden er taget efter at vandet har løbet et par minutter. Begge er inden for tilladte værdier.

Afgang vandværk 16.4.2019

Analyse af vand afgang vandværk. De forhøjede værdier for ammonium og ammoniak er velkendte. Værdierne hos forbruger er ikke for høje.

Boringskontrol 15.10.2018 170.517

Her er en kontrol af den ene boring.

Udv.kontrol vandv. 15. okt.18

Her er en analyse på afgang vandværk.

Analyse marts 2018

Her er analyse fra 27.3.2018. Prøven er taget hos forbruger.

Analyse 9.10.2017 hos forbruger

Her er analyse fra 9.10.2017. Prøven er taget hos forbruger.

Analyse 9.10.2017 på vandværket

Her er analyse fra 9.10.2017. Prøven er taget på vandværket

Analyse 16.2.2017

Her er vandanalyse fra 16.02.2017. Prøven er taget hos forbruger.

Vandanalyse 17.03.2016

Her er vandanalyse fra 17.03.2016. Prøven er taget hos forbruger.

Vandanalyse 23.09.15

Her er vandanalyse fra 23.09.2015 Prøve er taget på vandværket.

Sådan læses en vandanalyse