Generalforsamling 2019

Generalforsamlingen blev afholdt den 14. marts 2019 på Notmark Gl. Skole.

Udover bestyrelsen var der fremmødt 6 andelshavere.

Der var genvalg på alle poster, både bestyrelse, revisorer og suppleanter.

Generalforsamling 2018

Generalforsamling blev afholdt den 1. marts 2018.

Der var genvalg på alle poster, både bestyrelse og revisorer og suppleanter.

Generalforsamling 2017

Generalforsamling blev afholdt den 8.3.2017.

Der var genvalg på alle poster, både bestyrelse og revisorer og suppleanter.

Generalforsamling 2016

Generalfosamling blev afholdt den 24.2.2016.

Der var genvalg til Børge Schmidt og Ejner Pustelnik.

Efter generalfosamling konstituerede bestyrelsen sig - også med genvalg til alle poster.