Generalforsamling 2020

Hundslev Vandværk afholdt generalforsamling den 5. marts 2020.
Idet Henning Hansen ikke ville fortsætte i bestyrelsen, var der nyvalg til Henning Willadsen, Engvej 2. Vi takker Henning Hansen for mangeårigt arbejde i bestyrelsen og byder Henning Willadsen velkommen.
Bestyrelsen

Referat fra Generalforsamling Hundslev Vandværk den 5.3.20

Generalforsamling 2019

Generalforsamlingen blev afholdt den 14. marts 2019 på Notmark Gl. Skole.

Udover bestyrelsen var der fremmødt 6 andelshavere.

Der var genvalg på alle poster, både bestyrelse, revisorer og suppleanter.

 

Referat fra Generalforsamling Hundslev Vandværk den 14.3.2019