Generalforsamling 2021

Grundet coronasituationen blev generalforsamlingen 2021 først afholdt den 26. august 2021 på Notmark Gl. Skole.

Børge Schmidt valgte efter mange år i bestyrelsen at udtræde. I Børges sted indtrådte Kresten Iversen Asserballe St. 23.

Vi takker Børge Schmidt for sit mangeårige virke for Hundslev Vandværk og byder Kresten Iversen velkommen.

Bestyrelsen

 

Referat af generalforsamling 26.8.21

Her er afskrift af det godkendte referat fra generalforsamlingen 2021.

Ændring vedtægter Hundslev Vandværk 2021

Der blev på generalforsamlingen 2021 fremsat forslag om ændring af vedtægter. I dette dokument kan ændringerne ses.
Vedtægtsændringen kan først endeligt vedtages på næste generalforsamling.

Generalforsamling 2020

Hundslev Vandværk afholdt generalforsamling den 5. marts 2020.
Idet Henning Hansen ikke ville fortsætte i bestyrelsen, var der nyvalg til Henning Willadsen, Engvej 2. Vi takker Henning Hansen for mangeårigt arbejde i bestyrelsen og byder Henning Willadsen velkommen.
Bestyrelsen

Referat fra Generalforsamling Hundslev Vandværk den 5.3.20

Generalforsamling 2019

Generalforsamlingen blev afholdt den 14. marts 2019 på Notmark Gl. Skole.

Udover bestyrelsen var der fremmødt 6 andelshavere.

Der var genvalg på alle poster, både bestyrelse, revisorer og suppleanter.

 

Referat fra Generalforsamling Hundslev Vandværk den 14.3.2019