Generalforsamling

09-Juli-2020

Generalforsamling

Hundslev Vandværk afholdt generalforsamling den 5. marts 2020.
Idet Henning Hansen ikke ville fortsætte i bestyrelsen, var der nyvalg til Henning Willadsen, Engvej 2. Vi takker Henning Hansen for mangeårigt arbejde i bestyrelsen og byder Henning Willadsen velkommen.
Bestyrelsen

Velkommen til vores hjemmeside.

Hundslev Vandværk

Hundslev Vandværk har leveret vand siden 1912, i første omgang til beboerne i Hundslev.

Det nuværende vandværk blev bygget i 1966, og vi leverer nu vand til Hundslev, Asserballe Station, Skakkenborg, Gundstrup m.v.

 

Vandforbruget er faldet gennem mange år, dels på grund af mindre dyrehold og dels gennem mindre forbrug i de enkelte husstande. Der blev i 1980’erne udpumpet omkring 80.000 m3 pr. år. Den årlige udpumpede mængde udgør nu ca. 28.000 m3.

 

Vandet er generelt af god kvalitet. Der er dog et ret højt kalkindhold på over 22. Dette kan have indflydelse på hvor ofte kaffemaskiner, vaskemaskiner m.v. skal afkalkes og hvor meget sæbe, der skal bruges. Om muligt bør maskiner indstilles efter vandets hårdhedsgrad.

 

 

 

 

Seneste nyt

05-Maj-2019

Vandanalyser

Der er lavet analyse af vandkvalitet både ved afgang vandværk og hos forbruger. Kan ses under fanen Vandanalyser. Klik på overskriften til denne nyhed.

25-Marts-2019

Takstblad 2019

Kommunen har nu godkendt vandværkets takstblad for 2019. Taksterne er uændrede i forhold til 2018.

25-Marts-2019

Generalforsamling 2019

Vandværkets generalforsamling afholdtes på Notmark Gl. Skole den 14. marts 2019.
Der var genvalg på samtlige poster.
Det godkendte regnskab pr. 31.12.2018 kan ses under fanen Regnskab.

07-Marts-2019

Vandanalyser

De seneste vandanalyser kan nu ses under fanen Vandanalyser

08-Marts-2018

Generalforsamling m.v.

Der var genvalg på samtlige poster på generalforsamlingen den 1. marts 2018.
Det godkendte regnskab pr. 31.12.2017 kan nu ses under fanen Regnskab.
Der er desuden nyt takstblad for 2018. Eneste ændring er statsafgift og bidrag til vandsamarbejde.

28-Marts-2017

Generalforsamling

Ved vandværkets generalforsamling den 8. marts 2017 var der genvalg til samtlige poster. Regnskab for 2016 kan nu ses under fanen Regnskab.

28-Marts-2017

Takstblad 2017

Takstbladet for 2017 kan nu ses under fanen Takstblad. Eneste forskel i forhold til 2016 er, at nu opkræves bidrag til vandsamarbejde med et beløb for hver ejendom i stedet for et beløb pr. m3. Takstbladet er godkendt af Sønderborg Kommune.

08-Oktober-2016

Vandspild

Med baggrund i stort vandspild i september måned, er der oprettet faneblad med reglerne for privates mulighed for eftergivelse af vandspild.

22-Januar-2016

Prisændringer

Bestyrelsen har besluttet af forhøje såvel m3-prsien samt det faste årlige bidrag.
M3 prisen forhøjes fra kr. 3,85 til kr. 5,00 + moms.
Den årlige afgift forhøjes fra kr. 350,00 til kr. 500,00 + moms.
Prisstigningerne er gældende fra 1. januar 2016.

Priserne har ikke været ændret siden 2003. Vi må i de kommende år regne med større udgifter til drift af såvel selve vandværket som ledningsnettet, der visse steder efterhånden trænger til udskiftning.
Vi må desuden regne med større udgifter for at sikre godt og rent drikkevand.

De nye priser fremgår af det nye takstblad og er betinget af Sønderborg kommunes godkendelse.

Se det nye takstblad under fanen.