Opmåling af ledningsnet

NB. OPMÅLINGEN ER UDSAT TIL DEN 20. JANUAR 2021 SAMME TIDSRUM

 

Ifølge lov om ledningsregistrering skal vandværket inden udgangen af 2022 have hele ledninsnettet digitaliseret.

Der omdeles i disse dage informationsskrivelse til alle husstande i vores forsyningsområde:

For at overholde lov om ledningsregistrering skal vandværket inden udgangen af 2022 have hele ledningsnettet digitaliseret.

Vandværket har derfor kontaktet firmaet Thvillum A/S, der skal lave den fysiske opmåling af vores

ledningsnet.

 

Det er aftalt, at opmålingen sker onsdag den 6. januar 2021 kl. 08:30 – 16:00

 

For at opmålingen kan foregå så let som mulig, er det vigtigt, at stophaner og/eller målerbrønde er fundet og gravet fri, hvis de er under jord/fliser eller lignende.

Vi skal derfor bede de enkelte forbrugere sørge for dette i god tid inden den 6. januar 2021. Marker venligst stophane og/eller målerbrønd, evt. med pind, så vi let kan finde dem. Hvis beboeren er hjemme og kan anvise stophane og/eller målerbrønd, vil det være helt fint.

For at kunne fortage opmålingen skal vi i visse tilfælde ind i forbrugernes haver. Vi vil gerne have besked på et af nedenstående numre, hvis der er aflåst havelåge og/eller der er løsgående aggressive hunde.

 

Med venlig hilsen

 

Hundslev Vandværk

Bestyrelsen

 

Kontakt:

Formand Kent Jacobsen tlf. 20939694

Kasserer Carsten Schmidt tlf. 20169085

 

Velkommen til vores hjemmeside.

Hundslev Vandværk

Hundslev Vandværk har leveret vand siden 1912, i første omgang til beboerne i Hundslev.

Det nuværende vandværk blev bygget i 1966, og vi leverer nu vand til Hundslev, Asserballe Station, Skakkenborg, Gundstrup m.v.

 

Vandforbruget er faldet gennem mange år, dels på grund af mindre dyrehold og dels gennem mindre forbrug i de enkelte husstande. Der blev i 1980’erne udpumpet omkring 80.000 m3 pr. år. Den årlige udpumpede mængde udgør nu ca. 28.000 m3.

 

Vandet er generelt af god kvalitet. Der er dog et ret højt kalkindhold på over 22. Dette kan have indflydelse på hvor ofte kaffemaskiner, vaskemaskiner m.v. skal afkalkes og hvor meget sæbe, der skal bruges. Om muligt bør maskiner indstilles efter vandets hårdhedsgrad.

 

 

 

 

Generalforsamling

09-Juli-2020

Generalforsamling

Hundslev Vandværk afholdt generalforsamling den 5. marts 2020.
Idet Henning Hansen ikke ville fortsætte i bestyrelsen, var der nyvalg til Henning Willadsen, Engvej 2. Vi takker Henning Hansen for mangeårigt arbejde i bestyrelsen og byder Henning Willadsen velkommen.
Bestyrelsen

Seneste nyt

21-Oktober-2020

Takstblad for 2020

Sønderborg Kommune har godkendt Takstblad for 2020. Der er uændrede priser i forhold til 2019.

21-Oktober-2020

Vandanalyser

Der er lavet analyse af vandkvalitet hos forbruger. Kan ses under fanen Vandanalyser. Klik på overskriften til denne nyhed.

05-Maj-2019

Vandanalyser

Der er lavet analyse af vandkvalitet både ved afgang vandværk og hos forbruger. Kan ses under fanen Vandanalyser. Klik på overskriften til denne nyhed.

08-Oktober-2016

Vandspild

Med baggrund i stort vandspild i september måned, er der oprettet faneblad med reglerne for privates mulighed for eftergivelse af vandspild.

22-Januar-2016

Prisændringer

Bestyrelsen har besluttet af forhøje såvel m3-prsien samt det faste årlige bidrag.
M3 prisen forhøjes fra kr. 3,85 til kr. 5,00 + moms.
Den årlige afgift forhøjes fra kr. 350,00 til kr. 500,00 + moms.
Prisstigningerne er gældende fra 1. januar 2016.

Priserne har ikke været ændret siden 2003. Vi må i de kommende år regne med større udgifter til drift af såvel selve vandværket som ledningsnettet, der visse steder efterhånden trænger til udskiftning.
Vi må desuden regne med større udgifter for at sikre godt og rent drikkevand.

De nye priser fremgår af det nye takstblad og er betinget af Sønderborg kommunes godkendelse.

Se det nye takstblad under fanen.